FuglebeskyttelsesGruppen

FuglebeskyttelsesGruppen består af grundejere med matrikler direkte til Nissum Fjord og Fuglebeskyttelsesområdet under Natura 200, 362-368, 375-377 og 379-382 (14 matrikler).

 

Historisk dokument fra Gunnar Juul Sørensen (380), som 2. januar 1999 skrev et nytårsbrev til grundejerne med dokumentation om fredning, bevoksning og uddrag af bogen "Ved Nissum Fjord" af Benedikt Gullach.

Læs dokumentet her ...