Dagsorden

Generalforsamling

Torsdag den 30. maj 2019 kl. 10:00

i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/ Anette Lak Rasmussen

 3. Fremlæggelse af regnskab v/Lene Pedersen

 4. Fastsættelse af årskontingent

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      På valg er: Annie Kirk Juul                 (327)  (genopstiller)

                                         Bente Pilgaard Jensen     (325)  (genopstiller)

                                         Lene Pedersen                  (343)  (genopstiller)

 6. Valg af suppleanter

                      På valg er: Karen Marie R. Jensen     (313)  (genopstiller)

                                         Niels Kjær Olsen               (341)  (genopstiller) 

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

                      På valg er: Svend Dam-Christensen  (322)  (genopstiller ikke)

                                         Inge-Lise Pedersen           (368)  (genopstiller)

 8. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

                      På valg er:  Tove Weyhe                      (208)  (genopstiller)

                                          Holger Andersen              (267)  (genopstiller)

 9. Behandling af indkomne forslag

 (Husk at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling)

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Gunnar Juul Sørensen

 11. Evt.

 

Vi samles efterfølgende til Vejdag kl. 14.00. Mødested ved opslagstavlen.
Lidt godt til maven og ganen, når det hårde arbejde er udført.
Evt. medbring stol.

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen

 
På given foranledning skal det præciseres, at der er 1 stemme pr. husstand og udgiften til forplejning til generalforsamling er sat til 2 personer pr. husstand