Beretning - Legepladsen 2023

 

 

Til ejerkredsen for Legepladsen Helmklink Havn

Beretning 2023 og aktivitetsplan 2024

Legepladsudvalget består af:

For Helmklink havn Verner Sig
For Helmklink Grundejerforening Henrik Ekhard
For Skindbjergvej Grundejerforening Charlotte Rye
For Hagevej Grundejerforening Helene Henrichsen(regnskab)

Der har været 3 møder i udvalget med fokus primært på vedligeholdelse og
forbedringsopgaver af legepladsen.
Der har været afholdt arbejdsdag d. 22/4 og desuden mødtes udvalget i august til renovering
af legepladsen før det årlige syn i oktober. Her blev der også etableret en ny sandkasse.

Der har i 2023 ikke været indkøb men udskiftning på legepladsen og pligtige forbedringer med
nyt fald sand og stenmel.

Udvalget har et ønske om at udskifte løbende til vedligeholdelsesfrit træ og næste ønske er
udskiftning af gyngens stolper.
Ålerusens stolper vil blive forkortet grundet sikkerhedsrisiko hvis de vælter. Desuden ønskes
at udskifte bord og bænk sættet.

Legepladsens vippe er temmelig slidt og udvalget påtænker at udskifte vippen og i
vedligeholdelsesfrit træ. En større vippe som kan anvendes til små som større børn/unge og
forventer at indkøbe senere i 2024. En anslået udgift hertil er ca. 30.000 kr.

Regnskabet balancerer med et lille overskud kr. 7.611.
Faste udgifter er fortsat tilskud til havnen vedr. toilet/forsikring samt den årlig inspektion.
Desuden materialeudgifter til forbedring og vedligeholdelse.
 

Legepladsudvalget