Beretning - Legepladsen 2022

 

 

Beretning 2022 - Ejerkredsen for Legepladsen ved Helmklink Havn

Legepladsudvalget består af:

  • For Helmklink Havn, Verner Sig
  • For Helmklit Grundejerforening, Flemming Skarregaard
  • For Hagevej Grundejerforening, Helene Henrichsen(regnskab)
  • For Grundejerforeningen Skindbjergvej – der er ingen repræsenteret.

Der har været afholdt 2 møder i Legepladsudvalget, den 17. februar og den 7. august 2022, uden
formænd fra grundejerforeningerne.

Der har ikke været arrangeret arbejdsdage på legepladsen i 2022.

Legepladsudvalget fungerer som et arbejdende udvalg, som har til formål at vedligeholde og
renovere legepladsen. Verner og Flemming har løbende sammen vedligeholdt og repareret forskelligt på
legepladsen. Martin fra Skindbjergvej 244 slår græsset på og omkring legepladsen i hele sæsonen.

Regnskabet for 2022 balancerer med et mindre overskud kr. 4.326. Der har i 2022 været
begrænsede udgifter. Faste udgifter årligt er tilskud til havnen for forsikring/toilet/vand samt den
årlige inspektion. Herudover er udgifter til udskiftning og vedligeholdelse på legepladsen til gavn
for alle medlemmerne.

I august 2022 ønskede Else Sig at holde som kasserer for legepladsudvalget. En stor tak til Else for
mange års indsats i legepladsudvalget.

Det blev derfor beslutet, at regnskabet overgik til Hagevej GF’s kasserer, hvilket er noteret som en
mulighed i Legepladsudvalgets vedtægter. Helene Henrichsen fungerer som regnskabsfører under
kasserer. Samtidigt beslutedes at nedlægge kassebeholdningen og det samlede beløb
kr. 23.989,11 blev overført til delt konto i Hagevej GF

Aktivitetsplan for 2023

Legepladsudvalget vil i 2023 foretage alle de nødvendige arbejder, som fremgår af tilsynsrapporten
af 6. oktober 2022. Der vil blive købt mere faldsand, og sandkassen vil blive repareret med
robinietræ. Desuden vil almindelig, løbende vedligeholdelse blive foretaget efter behov.
 

Legepladsudvalget