Beretning - Legepladsen 2021

 

 

Beretning 2021 - Ejerkredsen for Legepladsen ved Helmklink Havn

Legepladsudvalget består af
Verner Sig, Helm Klink Havn
Flemming Skarregaard, Helmklit Grundejerforening
Gull-Britt Kjærsgaard Jepsen, Hagevejs Grundejerforening

Der er for nuværende ingen medlemmer, der repræsenterer Skindbjerg Grundejerforening, da det ikke har været muligt for dem at finde en.

2021 blev året, hvor Legepladsudvalget fokuserede på at få Legepladsen renoveret og få indkøbt og opsat nyt legetårn. Dette har som bekendt kunne realiseres på baggrund af økonomisk støtte fra sponsorerne: Nybolig, Feriepartner, Klitferie og EDC. Vi takker disse sponsorere endnu engang. Videre takker vi Dagli´ Brugsen for at sponsorere forplejning til årets arbejdsdag d. 10. juli. Denne dag havde mange tilkendegivet at ville hjælpe. Det skal alle have tak for. Det er en stor fornøjelse, når mange viser vilje til at hjælpe til gavn og glæde for os alle. Vi fik ikke brug for alle hjælpe denne dag – tak fordi vi må kontakte jer en anden gang. Det var en god og virksom dag. Der blev repareret forskelligt, ordne forfaldent arbejde og malet.

I august blev legetårnet leveret og opsat og med lidt forsinkelse blev opsætning fuldendt, da rutchebanen kom på i oktober. Alt i alt et flot resultat, som vi kan se, der bruges flittigt af mange. Der er udvidet med 40 m2 faldsand omkring legetårnet for at kunne indfri lovkrav for Legepladsen. Legepladsen er igen i år synet og godkendt af firmaet Kaj Bech, Holstebro. Forsikringen varetages af Top Danmark via Havnens forsikring.
I sigte har vi kendte mindre vedligeholdelsesopgaver. Ligeledes må vi forvente, at der kommer uforudset reparationer. Vi håber, alle vil passe godt på legepladsen, således sådanne reparationer kan holdes på et minimum.

I februar 2022 havde Legepladsudvalget møde med formændene for henholdsvis Helm Klink Havn, Helmklit Grundejerforening og Hagevejs Grundejerforening. Formand for Skindbjerg Grundejerforening meldte afbud, da Grundejerforeningens fremtid synede uvis for foreningen. Legepladsudvalget og de øvrige formænd afventer Skindbjerg Grundejerforening tilkendegivelse af status for videre samarbejde omkring Legepladsen.
Legepladsudvalget havde indkaldt til møde for at drøfte samarbejde omkring Legepladsen herunder med begyndende proces omkring revision af vedtægterne fra 2012 – bl.a. kontingentforøgelse. Det blev aftalt, at Legepladsudvalget fortsat varetage løbende småtilsyn og småreparationer men lader større reparationsopgaver og tilsyn udlicitere. Grundet dette, stigning i forsikring, kommende løbende anskaffelser, reparationer samt et ønske om at give et større bidrag til Havnen for brug af toiletter indstiller udvalget til årets generalforsamlinger en stigning fra 20,- pr. medlem i kontingent til 50,- pr. medlem. Dette gældende fra regnskabsåret 2023 med indbetaling senest 1.3. Med kontingentforøgelsen vurderes det, at driften af Legepladsen har gode betingelser.

Legepladsudvalget har sammen med de, til mødet fremmødte formænd, aftalt, at Legepladsudvalget fremover fokuserer på Legepladsen. Derfor er det aftalt, at Skt. Hans arrangementet overgår til Havnen, da det er på Havnes matrikel dette foregår. Interesserede, der f.eks. gerne vil hjælpe, kan rette henvendelse til bestyrelsen for Havnen.
Det er aftalt mellem Legepladsudvalget og de fremmødte formænd, at der efter årets 4 generalforsamlinger, senest i efteråret 2022, afholdes møde mellem Legepladsudvalget og de siddende formænd. Dette med henblik på videre samarbejde – herunder endelig revision af vedtægter for Legepladsen.

Regnskabet for Legepladsudvalget balancerer med et overskud på 15.369,11 kr.
I dette år forventes der foruden småanskaffelser, kendte og uforudsete reparationer, udgifter til nyt faldsand, bordbænkesæt samt udskiftning af sandkasse.
Det forventes, at der afholdes en arbejdsdag hen over sommeren / først på efteråret. Til generalforsamlingerne må bestyrelserne gerne notere sig frivillige, Legepladsudvalget må kontakte i forbindelse med arbejdsdagen.

Tak til alle der har hjulpet Legepladsudvalget gennem det sidste år, tak for de positive tilkendegivelser omkring årets arbejde og tak for den flittige brug af den dejlige og sikre legeplads. En legeplads vi alle kan være stolte af.

 

Legepladsudvalget 02.04.2022