Formandsberetning 2021 - 22

 

Formandsberetning Grundejerforeningen Helmklit – 13. maj 2022
 

Det var året hvor jeg blev valgt som suppleant til bestyrelsen, denne rolle viste sig at være kort, Anette den tidligere formand solgte sit sommerhus og jeg tiltrådte bestyrelsen og blev efterfølgende valgt som formand .

Corona én har vi lagt bag os, og her er vi så! Hvor er det dejligt at se jer!

Og hvad har vi så i bestyrelsen bedrevet – joh, det vi synes, en bestyrelse skal: Tage beslutninger, der er til gavn for hele Helmklit.

Flere beslutninger var taget inden jeg tiltrådte som formand, de beslutninger valgte jeg at bakke op omkring, da tanken var at det ville skabe bedre vilkår for Helmklit.

Æ Skovtrold har plejet vores grønne arealer det sidste år og det fortsætter han med. Der er blevet anlagt en grussti i forbindelse med vejen ned til gårdbutikken, dette var uheldigvis ikke aftale med Bjarne som ejer jorden, men der er efterfølgende sagt god for den.

Vi har fældet træerne ved stien mod markerne, flere af dem var i en stand som skabte bekymring, for at de ville vælte, hvis en storm af stor styrke, skulle rulle over Helmklit, vi har studset bevoksningen ud mod Bjarnes marker, og appellerer til lodsejerne vedligeholder dette.

Kvasbunker:  En gammel traver… Der fældes og ryddes op i området. Det lysner og ser godt ud. Meeen – det er altså stadig ikke tilladt at lægge det i skel – heller ikke, selv om skellet er ud til en mark! Det står i vedtægterne!

Det blev prøvet med at man kunne lægge kvas uden for matriklen, som så ville blive hentet af Æ Skovtrold, det var der ikke mange der benyttede sig af, derfor er det bestyrelsens tanke, at vi går tilbage til noget der tidligere er prøvet. På et endnu ikke bestemte uger i efteråret, vil det være muligt at henlægge krat og lignede på græsarealets ved stamvejens start, dette vil i får mere at vide om når tiden nærmer sig.

Stamvejen: Det sidste år, har igen været hård ved vejen. Der er igen-igen blevet udvist stor flid med skovle og trailere, så det har været muligt at færdes i området uden de store problemer. men som Tage (formand fra Hagevej) sagde ved et fælles møde, des flere huller i vejen, det langsommere kører bilerne, så der er ikke noget skidt der ikke er godt for noget.

Facebook: Der arbejdes på at etablere en lukket gruppe for Helmklit grundejerforening, en gruppe som kan bruges til at, formidle og dele ting på.

Nye  husejere:  Der bliver – heldigvis – stadig solgt huse i vores område. Jeg vil – igen - opfordre nye husejere til at tilmelde sig vores nyhedsmail og orientere sig om rettigheder og pligter - vedtægter kan hentes på hjemmesiden.

Ellers er der kun tilbage at sige tak til mine skønne kolleger i bestyrelsen – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer!

 
Torben Hamann

 

Formand