Beretning - Legepladsen 2020

 

 

Til ejerkredsen for Legepladsen Helm Klink

Legepladsudvalget består af:

For Helm Klink Havn: Else Sig, kasserer,
For Helm Klit Grundejerforening: Flemming Skarregaard, formand
For Hagevej Grundejerforening: Gull – Britt Kjærsgaard Jepsen
For Skindbjergvej Grundejerforening: Per Jensen.

Sidst på foråret 2020 foretog firmaet Kaj Bech, Holstebro inspektion af legepladsen. Enkelte
redskaber skulle kasseres og andre repareres.
Mange frivillige deltog efterfølgende på en arbejdsdag, hvor en del blev udskiftet eller
repareret. Noget krævede dog smedearbejde, hos en håndværker.
Hen over sommeren er gennemført vedligeholdelses- og reparationsarbejde af frivillige,
hvilket har medført, at legepladsen kunne godkendes 31 august. Godkendelsen gælder 1 år,
hvorefter ny inspektion ifølge reglerne for offentlige legepladser skal gennemføres.
Dejligt at legepladsen bliver flittigt brugt og er attraktiv for børnefamilier
Flere redskaber behandles imidlertid uhensigtsmæssigt og nogle bliver desværre ødelagt.
Sidst er der oven i købet begået hærværk mod karrusellen. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at
børns ophold på legepladsen sker under ledsagelse af voksne.

I sensommeren blev der indkøbt og installeret en ny legeruse til godt 22.000 kr. Den har
allerede vist sig at være et attraktivt legeredskab især for mindre børn.
Udvalget har i år formuleret en ansøgning om økonomisk støtte til renovering og
udvidelse af legepladsen stilet til lokale forretninger og virksomheder. Ansøgningen er
blevet godt modtaget og flg. forretninger og virksomheder har givet tilsagn om støtte:
Nybolig, Feriepartner, Klitferie, EDC og Dagli`Brugsen. Samlet set har det resulteret i
et beløb på 53.250 kr.
Midlerne vil blive brugt på nødvendig renovering og nyindkøb. Udvalget forhandler i
øjeblikket om køb af nyt legetårn og en rutsjebane. Dermed er det udvalgets opfattelse at
legepladsen har opnået sin maksimale størrelse. Se vedlagte ansøgning.

Regnskabet balancerer med et overskud på 10.403.kr. Vi er lidt usikre på kontingentet. Det
afhænger af prisen på nyindkøb og nødvendige renoveringer, som vi endnu ikke har det
endelige overblik over. Allerede nu varsler vi dog kontingentforhøjelse i de kommende år.
Det er kostbart at drive og vedligeholde en stor legeplads. På trods af usikkerheden indstiller
udvalget i år en fastholdelse af kontingentet på 20 kr. pr. medlem til betaling senest den 1.
juli.

Legepladsudvalget vil anbefale formændene for ejerkredsen at drøfte legepladsens 10 årige
vedtægter med henblik på en eventuel revision.

Tak til alle de frivillige, som har givet en hånd med. Uden deres indsats havde vi ingen
legeplads.

Legepladsudvalget.