Formandsberetning 2020 - 21

 

Formandsberetning Grundejerforeningen Helmklit 2021 – 13. maj 2021
 

Det har været et udfordrende år på mange måder – da vi aflyste GF 2020 havde vi ikke den mindste ide om, at vi her 1 år senere skulle stå i samme bundne situation.

Vi er optimister, så vi planlagde en GF, og her er vi så! Hvor er det dejligt at se jer!
Og hvad har vi så i bestyrelsen bedrevet – joh, det vi synes, en bestyrelse skal: Tage beslutninger, der er til gavn for hele Helmklit.

Vores mangeårige ”gartner” Verner blev desværre syg og døde sidste år.  Vi har brugt vinteren til at finde ud af, hvad vi så skulle gøre. Det første – blev vi enige om – var, at vi måtte have en plan! Ja, lettere sagt end gjort, for det skulle jo også gerne være en realistisk plan. Vi har så kigget gamle matrikelkort, bekendtgørelser o.s.v.  Der står såmænd mange fine ting, men det der er lige så interessant, er de ting, der IKKE står nogen steder!!

Vi er endt op med en plan (Planche), som vi synes, vi kan stå inde for – og som nok så vigtig – vi også kan få ført ud i livet. Æ Skovtrold har givet et tilbud på opgaven, som vi har takket ja tak til. Der skal nok lidt justeringer til hen ad vejen, så er der noget, vi har overset, så sig endelig til.

Al denne roden i matrikelkort mm har vist os, at der er vist nogle, der skal ud og finde skelpæle!  Til efteråret vil der blive ordnet stier og rabatter, så matrikelkortene kommer til at vise virkeligheden. Der er aftalt møde med kommunen den 4/6, - de var lidt overraskede over den manglende lokalplan.

Vi fandt også dokumentation omkring grøfter – bl.a. hvor de skal/skulle være. Det er så op til de enkelte husejere at sørge for oprensning for grene mm, så vandet kan flyde frit – især under vejen.

Cykelsti:  Nu er stien der endelig. I skrivende stund mangler der stadig et slidlag (ifølge en kilde, der har hørt det i Dagli´Brugsen – så det ska nok pass!)

Kvasbunker:  En gammel traver… Der fældes og ryddes op i området. Det lysner og ser godt ud. Meeen – det er altså stadig ikke tilladt at lægge det i skel – heller ikke, selv om skellet er ud til en mark! Det står i vedtægterne!
Og nu til et nyt tilbud: Æ Skovtrold har tilbudt, at man på visse datoer (aftalt med bestyrelsen)
kan lægge kvas svarende til 2 trailerlæs i sin indkørsel, så kommer han med flisehuggeren og fjerner det. Grundejerforeningen betaler for denne service.

Stamvejen: Den meget kolde og våde vinter har igen været hård ved vejen. Der er igen-igen blevet udvist stor flid med skovle og trailere, så det har været muligt at færdes i området unden de store problemer.

Nye  husejere:  Der bliver – heldigvis – stadig solgt huse i vores område. Jeg vil – igen - opfordre nye husejere til at tilmelde sig vores nyhedsmail og orientere sig om rettigheder og pligter - vedtægter kan hentes på hjemmesiden.

Ellers er der kun tilbage at sige tak til mine skønne kvindelige kolleger i bestyrelsen – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer!
 

Anette Lak Rasmussen
 

Formand