Beretning - Legepladsen 2019

 

 

Til ejerkredsen for Legepladsen Helmklink

Vi har den 7. april 2020 gennemgået legepladsen. Vi har følgende bemærkninger:

Regnskabet 2019 vedlægges. Regnskabet udviser et overskud på kr. 5.550,00. Materialer til legepladsen omfatter kun faldsand leveret af Ludvig Christensen.

Balancen viser en formue på kr. 30.447 svarende til 3 års kontingent fra ejerforeningerne.

Gennemgangen af legepladsen viser, at der er brug for yderligere ca. 5-8 m3 faldsand, som Flemming bestiller ved Ludvig.

  • Vippedyret skal rettes.
  • Vippen er taget ned, og Flemming har materialer til en ny. Sjøgge laver nyt beslag.
  • Stolperne i klatretårnet skiftes, og slisken til rutsjebanen renoveres.
  • Den store gynge afstives.
  • Maling efter behov.

De samlede udgifter forventes ikke at overstige 1 års kontingentindbetaling. Ifølge den aftale, der ligger mellem de tre grundejerforeninger og Helmklink Havn fra 2012, så må Legepladsudvalget ikke have med end 2 års kontingentopkrævning i formue.

Legepladsudvalget indstiller derfor, at der ikke opkræves kontingent i 2020.

I mange år har vores tidligere formand Gunnar sikret en god og velfungerende legeplads, og det er vi alle i udvalget enige om, at det skal forsætte, da legepladsen bliver flittig brugt af sommerhusejerne, deres lejere eller familie.

Vi skal derfor tilføje, at vi indenfor de kommende år forventer at reparere eller anskaffe nye redskaber i det omfang, som er nødvendigt. Legepladsredskaber skal i dag være godkendte redskaber, og disse er meget dyre. Et enkelt redskab kan løbe op i 20 - 30.000 kr., så der bliver brug for pengene igen, selvom vi iht. aftalen ikke opkræver kontingent i år.

Så snart det igen bliver muligt at mødes, vil vi holde et møde i udvalget sammen med formændene i ejerkredsen og her drøfte Legepladsens udvikling. Vi skal have en snak om, hvorledes vi skal udvikle Legepladsen, og hvad det kræver af midler.

Før et sådant møde er muligt, vil vi udbedre de ting, der er nævnt indledningen, og vi gør vi det i små hold, indtil forholdene igen tillader det. Flemming sørger herefter for at indkalde til en arbejdsdag, når det igen er muligt.

Det blev besluttet, at skiltning af legepladsen gennemgås og ændres om nødvendigt. Det er vigtigt, at det af skiltningen fremgår, at det er en privat legeplads, som benyttes på eget ansvar.

Verner oplyser, at det ikke bliver tilladt at lægge grenaffald på havnen i år, da Sct. Hans bålet formentlig må aflyses. Hvis det senere viser sig, at det er muligt at afholde et Sct. Hans arrangement klares det under andre former.

Vi håber på en god sommer med mange gæster, som får glæde af Legepladsen.

Med venlig hilsen
Legepladsudvalget