Formandsberetning 2019 - 20

 

Formandsberetning Grundejerforeningen Helmklit 2020
 

Vi har i år afholdt 2 bestyrelsesmøder og klaret resten pr. mail eller telefon. Der har ikke været de store sager. Men lidt har osse ret.
 

Hybenroser: Vi får stadig henvendelser heromkring – men jeg kan kun gentage, hvad jeg sagde på sidste Generalforsamling:
 

… omkring hybenroser, der breder sig. De fleste står på privat grund, så det er altså op til husejer selv at gå i gang med saks og skovl. Det er noget sejlivet skidt, som ikke lige gi´r op.  Der er ikke andet end en vedholdende indsats, der virker. Så det er bare om at klø på.
 

Vi forsøger at holde dem væk fra stierne – så vidt det er muligt.
 

Cykelsti:  Nu er man gået i gang med at anlægge cykelstien – dejligt! Stor ros til arbejdsgruppen, der har kæmpet en brav kamp. Færdiggørelse efterår 2020 – så har jeg vist ikke sagt for meget.
 

Kvasbunker:  En gammel traver… Der fældes og ryddes op i området. Det lysner og ser godt ud. Meeen – det er altså stadig ikke tilladt at lægge det i skel – heller ikke, selv om skellet er ud til en mark! Det står i vedtægterne!
 

Stamvejen: Den meget våde vinter og også forår har været hård ved vejen. Jeg er imponeret over den flid, der er udvist mht at lappe huller – vi har måttet have 2 omgange ekstra grus leveret – det er så dejligt! Tak for det, I flittige mennesker!
 

Nye  husejere:  Der bliver – heldigvis – stadig solgt huse i vores område. Jeg vil – igen - opfordre nye husejere til at orientere sig rettigheder og pligter  -  vedtægter kan hentes på hjemmesiden. Vær især opmærksom på oprensning af grøfter, som ikke hører under Grundejerforeningen.
 

Tilmeld jer endelig mail-listen på vores hjemmeside   - Holstebro Kommune må p.g.a. deres fortolkning af persondataforordningen ikke sende os lister over husejere i foreningen ( det må vi godt få i min hjemkommune – men sådan er der så meget …). Ellers er der kun vores opslagstavle at ty til, hvis man mangler informationer.
 

Ny udstykning: Alle husejere har fået besked fra Holstebro Kommune via e-boks om den nye udstykning mellem vores område – Nr. Fjandvej og Klitvej. Det er der nok ikke så meget at sige om. Det bliver nok heller ikke lige med det samme – nogle gange er det godt nok, at ting ta´r tid.
 

Jeg har rettet en forespørgsel til Holstebro Kommune omkring stier, veje mm i forhold til matrikulering – kan vi få det ændret, så disse ikke hører til en ejendom, mens foreningen skal betale for vedligehold. Det kommer nok osse til at tage lidt tid, for det er en speget affære.
 

Ellers er der kun tilbage at sige tak til mine dejlige kolleger i bestyrelsen – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer! Og til Bjarne, som stopper til generalforsamlingen – du har jo været den eneste hane i kurven sammen med 4 skrappe høner – men du klarede dig! Mange tak for din indsats!
 

Lene har valgt at stoppe som kasserer før tid,  vi har søgt og fundet en ny blandt suppleanter/kontrollanter. Tak til Lene for et godt stykke arbejde – vi vil komme til at savne dit selskab!
 
 

Anette Lak Rasmussen
 

Formand