Referat fra Generalforsamlingen 2019

 

 Helmklit Grundejerforening, Ndr.Fjand

 

Referat fra generalforsamling
Torsdag den 30. maj 2019 kl 10
i Fjand Gårdbutik 

 

Dagsorden iflg vedtægter:

 1. Valg af dirigent:
  Inge Lise Holst Jensen

 1. Formandens beretning v/ Anette Lak Rasmussen

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget v/Lene Pedersen

 1. Fastsættelse af årskontingent
  Samme som sidste år 600 kr.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Annie Kirk Juul (327)             - Genvalgt
  Bente Pilgaard Jensen (325) - Genvalgt
  Lene Pedersen (343)             - Genvalgt

 1. Valg af suppleanter
  På valg:
  Karen Marie R. Jensen  - Genvalgt
  Niels Kjær Olsen            - Genvalgt

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
  På valg:
  Svend Dam-Christensen  - Genopstiller ikke
  Helle Præsius Busk          - Ny valgt

  Inge-Lise Pedersen          - Genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter
  På valg er:
  Tove Weyhe         - Genvalgt
  Holger Andersen  - Genvalgt

 1. Behandling af indkomne forslag
  Ingen
  Der blev drøftet fællesareal mellem 226 og 223. Det er ikke et brandbælte.
  Der blev stillet forslag om køb af de stier som ejes af Jørgen Jensen.
  Formanden kontakter Holstebro kommune for at høre hvad der er nedskrevet, da der er mange som synes det er underlig at en mand ejer vejene/fællesarealerne, men grundejerforeningen skal betale for vedligeholdelse.

 1. Orientering fra Legepladsudvalget v/Gunnar Juul Sørensen
  Gunnar går ud af legepladsudvalget.
  Han har selv fundet en ny afløser som er Flemming Stargård hus 321.

 1. Evt.
  Vejdag gik fint uden regn.

 

  Ref: Annie Juul