Formandsberetning 2018 - 19

 

Helmklit Grundejerforening – Formandsberetning 27/5 2019

Vi er rigtig gode i bestyrelsen til at være effektive og kun afholde de nødvendige møder (2), og så klare resten pr. mail eller telefon. Det betyder meget for denne grønskolling, der jo stadig er ”arbejdsramt – og må køre hver gang.
Og hvad har vi så bedrevet - :

Lyngpleje: Holstebro Kommune gav os et tilbud om klipning af lyng i august – som man i forvejen gør på arealerne op mod Skindbjergvej.
Det blev gjort noget tidligere end beregnet, fordi det var så varmt og tørt. Det er blevet rigtig flot – og så håber vi på et flot farvet lyngtæppe i år.

Internet: RAH- fiber har gravet fibernet ned til til 72 medlemmer af grundejerforeningen. – det er lige godt 41%. Gravearbejdet blev udført, ligeså problemfrit, som det var lovet.
(Vi skulle op på 40 % for at få prisen på kr. 750,- incl. 6 mdr. abonnement.)

Cykelsti: Der er ikke nogen afklaring – cykelstigruppen kæmper. Det sidste er start ca. 2020 – men noget endeligt foreligger ikke.

Spildevand: Alle papirer ligger på hjemmesiden – kloakering kommer på et tidspunkt. Der er mange gamle – og for gamle – anlæg i vores område, i hvert fald jfr. kommunens oversigtskort. Der er dog ingen problemer med udledning. Det er en fremtidssikret løsning, som er baseret på fællesskab, så måske skal vi ikke være så kede af det.

Fjandvej: Fik endelig ny asfalt – hurra for det! En lille sjov detalje – en tysk turist skrev et meget vredt brev til mig om vejen med store huller osv. Hun har brugt Google Translate til oversættelsen, så det tog mig lidt tid, inden det gik op for mig, hvad hun egl. mente – jeg troede, det var stamvejen. Jeg fortalte hende på mit bedste skoletysk, at det desværre ikke var op til mig at bestemme. Så fik jeg det svar, at jeg var da den mest uduelige formand, der ikke ville tilgodese turisternes interesser – og desuden skulle stierne være 4 m brede!! Tjah, hvad skal man sige til det? Jeg valgte at slette mailen!

Hybenroser: Vi får en del henvendelser omkring hybenroser, der breder sig. De fleste står på privat grund, så det er altså op til husejer selv at gå i gang med saks og skovl. Det er noget sejlivet skidt, som ikke lige gi´r op. Der er ikke andet end en vedholdende indsats, der virker. Så det er bare om at klø på.

Kvasbunker: Der fældes og ryddes op i området. Det lysner og ser godt ud. Meeen – det er altså ikke tilladt at lægge det i skel – heller ikke, selv om skellet er ud til en mark!
Det er p.g.a. brandfare, og med sidste sommers tørke in mente giver det god mening. Så er der lagt noget – få det væk hurtigst muligt.

Stier: Vi har været alle stier igennem – som de ser ud på matrikelkort over området.
Der er flyttet jord, klippet i buskads og sat skilte op til markering, hvor der manglede. Så nu skulle det være up-to-date – ellers lad os det vide.
Der er i mellemtiden forsvundet et skilt ved nr. 260 – så hvis nogen findet det, vil vi gerne have det tilbage – de er temmelig dyre.

Grønne områder: Vi har valgt at vedligeholde området langs stamvejen med den nye beplantning i år også – så må det fremover klare sig selv.

Nye husejere: Der bliver solgt en del huse i området for tiden. Derfor vil jeg opfordre nye husejere til at orientere sig om områdets vedtægter m.m. - vedtægter kan hentes på hjemmesiden eller ved at sende mig en mail.
Der er faktisk en del ting at være opmærksom på – bl.a. afstand fra bygninger til veje, beplantning på vej og vejrabat, tilladte hegnstyper i skel og især grøfter, der skal renses op hvert år.
Så før I planter og bygger, så tjek lige. Jeg må meget gerne kontaktes.
Og hvis I lige gad melde jer til mail-listen: Vi må nemlig ikke mere få en husejerliste fra Holstebro Kommune p.g.a. persondataforordningen, så hvis vi vil have noget info ud ret hurtigt, er det vores eneste mulighed ud over opslagstavlen. Det der med husstandsomdelt og postkasser – det er ikke det mest effektive kommunikationsform!

  • Og så et nyt problem: Vi kan i bestyrelsen ikke mere få en opdateret liste over husejere i grundejerforeningen p.g.a. dataloven. Så vi vil meget gerne have jeres mailadresser – så vi kan komme i forbindelse med jer – også i vinterhalvåret. Så send mig en mail på formandsmailen.

Vi har haft lidt polemik omkring stien ned til Klitvej. Der ligger en aftale om, at de 3 grundejerforeninger leverer 5 m3 grus på foranledningen af Slavensky, der ejer gården. De skal selv ringe herom – det har de nok glemt, så Holstebro Kommune blev involveret. Men aftalen er ganske klar:
Det er Bjarne Mikkelsens vej, og vi har så fået et stykke af hans mark til stien, så der er adgang til Klitvej via grusvejen. Efterfølgende har Hagevejs Grundejerforening meldt sig ud af ordningen, da de ikke mener, deres husejere har noget at bruge stien til.
Det er ikke den store udskrivning, så jeg mener, det er en fin ordning

Til sidst er der kun tilbage at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, alle på valg har sagt ja til genvalg. Herligt!!

God sommer!

Anette Lak Rasmussen