Referat fra Generalforsamlingen 2018

 

 Helmklit Grundejerforening, Ndr.Fjand

 

Referat fra generalforsamling
Torsdag den 10. maj 2018 kl. 10
i Fjand Gårdbutik 

 

Dagsorden iflg vedtægter:

 1. Valg af dirigent:
  Aage Toft Pedersen

 1. Formandens beretning v/ Anette Lak Rasmussen
  Se særskilt bilag

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget v/Lene Pedersen
  Godkendt

 1. Fastsættelse af årskontingent
  Samme som sidste år 600 kr.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Anette L. Rasmussen - Genvalgt
  Bjarne Jensen            -  Genvalgt

 1. Valg af suppleanter
  På valg:
  Karen Marie R. Jensen  - Genvalgt
  Niels Kjær Olsen            - Genvalgt

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
  På valg:
  Svend Dam-Christensen  -  Genvalgt
  Inge-Lise Pedersen          -  Genvalgt 

 1. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter
  På valg er:
  Tove Weyhe         -  Genvalgt
  Holger Andersen  - Genvalgt

 1. Behandling af indkomne forslag
  Petanquebane fra Legepladsudvalget – flyttet til pkt. 10

 1. Orientering fra Legepladsudvalget v/Gunnar Juul Sørensen
  Der blev stemt om petanquebane, blev nedstemt. Flere legeredskaber i stedet.
  Helmklit 328 vil gerne stå til rådighed med ideer.

 1. Evt.
  Flere opfordrede til tilmelding til RAH-internet.
  Vejdag udsat til lørdag pga vejret.

 

  Venlig hilsen Annie Juul