Formandsberetning 2017 - 18

 

Helmklit Grundejerforening – Formandsberetning 13/5 2018

Det har været et forholdsvist stille år – og dog: Lidt er der jo altid.

Lidt problemer med renovationskørsel – bilerne er slemme til at snitte hjørnerne. Der er rettet henvendelse til Nomi4s, der har lovet at indskærpe chaufførerne at bruge vejen i stedet for rabatten.
Jeg kan se, at der nogle steder er blevet lagt grus fra grusbunkerne på hjørnerne – godt initiativ!

Hjertestarter ved Fjand Gårdbutik er blevet renoveret. Grundejerforeningen har betalt 1/5-del, ligesom de andre grundejerforeninger. Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening er ejer af hjertestarteren. Der bliver hængt et skilt op i vores infotavle.

Stier: Vi har tjekket matrikelkort og fået styr på stierne, der alle vil få skilte, hvor de mangler.
Der er bare lidt leveringstid ...

Vandrerute: Deutsche Wanderinstitut har med dansk hjælp (Break Point Consult) fået en sti op at stå i vores område. Naturstyrelsen og de respektive grundejere på Hagevej og Helmklit og grundejer-foreningerne har givet deres accept. I vores område er det fra havnen op over fællesarealet og forbi nr. 361-354 og så til Hagevej. Indvielse i går den 9. maj. Der er sat pøle op, og jeg har printet nogle kort, hvis man er interesseret.

Rionet: Der kom en henvendelse via RIO-net. Jeg spurgte Holstebro Kommune, og holdningen er meget klar:
Kun naturhegn (buske, træer) er tilladt i skel. RIO-net er tilladt omkring terrasser med en vis afstand til skel.

Reklameskilte: Der dukker flere og flere firmaskilte op i området. De pynter ikke – og lovlige er de altså heller ikke. Så please – la´ være med det. Også selv om de står på egen grund.

Lyngpleje: Holstebro Kommune har tilbudt at pleje vores fællesareal ned mod havnen. Den gør det i forvejen for Skindbjergvej. Samtidigt er de husejere, hvis grund går ned til arealet, har fået tilbuddet. Så vi er med i ordningen fra efteråret.

Vejbump: Bestyrelsen har tjekket med Trafikministeriets cirkulære (nr. 99 af 1/7-1997) vedr. udformningen af hastighedsdæmpende vejbump. Efter vores mening er der ikke noget at komme efter. Vejbump er i sagens natur nødt til at være lidt ”irriterende”, for ellers virker de jo ikke. Max. er 20 km/t. Så venner – sæt farten ned Smil – det nytter ikke at fjerne skiltet med 20 km – vi sætter bare en ny op Smil.

Græsrabatter: Vi har – med held - rettet henvendelse til enkelte husejere, hvor buske og træer er blevet lige lovligt brede. … der er stadig ”plads til forbedringer” – problemet er nogle steder, at der er plantet i skel og SÅ skal der virkelig klippes ind.

Internet: RAH- fiber har lavet et godt tilbud om fibernet i området. Fristen er forlænget til 1. juni – der er kommet mange her på falderebet, så nu er der en ny chance for tilmelding. I skrivende stund kendes status ikke for antal tilmeldinger. Vi skal op på 40 % for at få prisen på kr. 750,- incl. 6 mdr. abonnement.

Grøfter: Der er nogle husejere, der har grøfter, der skal renses op. Det er ekstra vigtigt p.g.a. al den regn.

Droner: Holstebro Kommune er begyndt at tjekke fra luften via droner. Det ved jeg, der er nogle, der allerde har opdaget Smil. Så måske skal man huske at tjekke en ekstra gang, inden hammer og sav tages i brug.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde og hyggelige stunder.

Vi er rigtige ferme til at få arbejdet gjort imellem møderne, så vi ikke skal bruge så meget mødetid.

Vi har et rigtigt dejligt sommerhus-område her. Lad os værne om det og håbe, der ikke falder alt for mange dispensationer m.h.t. byggeri af – vi vil rigtig gerne vedblive at være et hyggeligt sommerhus-område med tryk på sommerhus.

God sommer!

Anette Lak Rasmussen