Beretning - Legepladsen 2017

 

Legepladsudvalget den 1. marts 2018.

Til Formandskabet for     
Legepladsen Helmklink

Tiden nærmer sig for afholdelse af generalforsamlingerne i legepladsens ejerkreds og dermed stillingtagen til budget 2018. Til brug for en vurdering af budgettet, har udvalget foretaget en besigtigelse af stand og eventuelle mangler og skal bemærke følgende.

Der er konstateret råd i et par stolper i den store gynge og ved klatretårnet, - der skal monteres nye rustfrie skruer i rutsjebanen, - der skal monteres en ny sokkel til vippen, - vippedyret skal rettes op, - der skal planeres og afrettes med stenmel, - der skal efterfyldes med faldsand og så er det tiltrængt med en ordentlig omgang maling + det løse. Disse afhjælpende foranstaltninger vil beløbe sig til ca. 14.000 kr. og vil medføre et likviditetstræk af størrelsesorden 5.000 kr. Til orientering vedlægges resultatopgørelse for legepladsen. På den baggrund kan legepladsudvalget indstille til ejerkredsen, at det nuværende årskontingent fastholdes med 20 kr. pr. medlem for 2018.

Spørgsmålet om anlæg af en petanquebane har tidligere været drøftet i et bredt forum uden en egentlig afklaring. Og da legepladsudvalget også er usikker i spørgsmålet om en sådan banes nytteværdi, vil vi afvente bestyrelsernes/generalforsamlingernes behandling af sagen. Til orientering kan vi oplyse, at entreprenør Ludvig Christensen har tilbudt at anlægge en petanquebane for 18.000 kr., og at Helmklink Havn (der ejer arealet) kan godkende, at der anlægges en petanquebane.

Legepladsudvalget står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger i sagen og deltager gerne i et eventuelt fællesmøde med formandskabet.

Med venlig hilsen
på Legepladsudvalgets vegne

Gunnar Juul Sørensen