Referat fra Generalforsamlingen 2017

 

Referat Generalforsamling Helmklit Grundejerforening 25/5 2017 på Fjand Gårdbutik

 

      Pænt fremmøde – 61 i alt

 

 1. Valg af dirigent:
  Anne Lise Holst Jensen blev valgt

 1. Formandens beretning v/Anette Lak Rasmussen:
  se særskilt bilag.

 1. Fremlæggelse af regnskab v/Åse Vad:
  Regnskab og budget fremlagt og godkendt. Se regnskabsbladet.

 1. Fastsættelse af kontingent:
  Kontingentet fortsætter uændret på kr. 500,-.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Bente Pilgaard Jensen modtog genvalg.
  Jette Christensen og Åse Vad ønskede ikke genopstilling.
  I stedet valgtes Lene Pedersen og Annie Juul.

 1. Valg af 2 suppleanter:
  Svend Dam Christensen modtog genvalg.
  Da Lene Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem, skulle der findes en ny suppleant.
  Det blev Karen Marie Rytter Jensen.

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter:
  Både Svend Dam-Christensen og Inger-Lise Pedersen modtog genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter:
  Tove Weyhe og Holger Andersen modtog begge genvalg.

 1. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen

 1. Orientering fra Legepladsudvalget v/Gunnar Juul Sørensen:
  Gunnar fortalte om årets gang på legepladsen og fremlagde regnskabet.
  Vedlagt som bilag.

 1. Evt.:
  Chikanerne på stamvejen blev livligt diskuteret.
  Eventuelle huller bliver repareret i dag på vejdagen.
  Der blev gjort opmærksom på 20 km/t fartbegrænsning på vejene – chikanerne skal holde farten
  nede. Bestyrelsen tjekker op på målene på chikanerne – overholder de lovkrav?

  Næste år skal vi huske at sende indkaldelse til generalforsamling ud på mail sammen med
  regnskabet.

 

  Referent: Anette Lak Rasmussen