Formandsberetning 2016 - 17

 

Helmklit Grundejerforening – Formandsberetning 25/5 2017

Velkommen til alle til vores nye samlingssted. Sdr Nissum hallen meldte ud, at de ikke magtede opgaven – vi måtte gerne være der, men skulle så selv stå for arrangementet. De havde vi i bestyrelsen ikke lyst til, så tak til Fjand Gårdbutik for at tage imod os!

Det er nu 1 år siden, jeg ”kom til” at række hånden op og melde mig til bestyrelsen for grundejerforeningen. Spændt mødte jeg op til det første bestyrelsesmøde – opsat på at lytte og lære. Desværre var det sådan, at den eneste ledige plads i bestyrelsen, var ….. Formandsposten!!! Ja – den skulle lige tygges et par gange, inden den gled ned!

. Men det er nu gået helt fint – det er rart med erfarne kolleger.

I det forgangne år har jeg været til møde med mine formands kolleger fra Skindbjergvej og Hagevej. Der kom et udspil til en spildevandsplan for området. Det gik mest ud på at fortælle om fortræffelighederne ved en kloakering. Der blev lavet et svar med en del uddybende spørgsmål – bl.a.: Hvorfor skulle der kloakeres. Kommunen kan ændre på eksisterende tilladelser til nedsivning af hensyn til fare for vandforsyningsanlæg og miljøbeskyttelse. Og for at gøre en lang historie kort – det var vist mest for at fortælle, at på den lange bane kan det ikke undgås, men der er ingen udledning / udsivning fra vores område, så planen ligger i arkivet til bedre tider.

Der har været en del skriverier om cykelsti mellem Husby og Fjand. Status er, at den ikke kommer, før der bliver afsat penge hertil i en statspulje – og der er ikke lavet nogen tidsplan herfor endnu. Kommunen har afsat 1 mill. kr. på budget 2019/2020. Hvis statspuljen bliver til noget, skulle der gerne ske noget lidt før.

Der har været trafiktælling/ måling på Sdr. Fjandvej – og der er ikke fundet grund til trafikdæmpende foranstaltninger.

Jeg har fået noget materiale tilsendt vedr. projekt Naturpark Nissum Fjord. Det er netværket Nissum Fjord og Holstebro Kommune, der arbejder på at opnå mærkning som Naturpark i perioden 2018-2020. Høring vil foregå i Holstebro og Lemvig Kommuner i 2017.

Der har været noget polemik omkring vindmøller nordøst for Husby. Der har jeg simpelthen ikke haft energi til at sætte mig ind i. Jeg har det lidt lige som Niels Hausgaard med atomkraft: Selvfølgelig skal vi have vindmøller – bare ikke her hos os, det vil vi godt nok ikke, og de kommer nemt bare til at ligge i vejen .....

Det var de overordnede sager – så kommer de mere lokale ….:

Vi har fået beskåret læhegn langs sydsiden af skel langs Bjarne Mikkelsens mark. Det hængte ud over skel – , og det afklippede skulle køres væk med traktor og vogn, så det kostede … (kr. 3262,50)

Så har vi brugt penge (kr. 20.200,-) på at reparere stikvejen ved husene nr. 262-268. Den var blevet til en slynget hulvej. Jeg har hørt fra husejerne, at de er godt tilfreds med deres nye vej.

Vi vil renovere i det omfang, der er behov og penge hertil.

I den forbindelse vil jeg gerne henvise til ”Klipning af hække og hegn”, som var oppe at vende til sidste års generalforsamling. Vores veje har en bestemt bredde - og et såkaldt fortov på 2 m. Det halter dæleme en del steder -I bliver pinedød nødt til at få klippet jeres træer - husk lige frihøjden – renovationsbilen kører udenom hængende grene – og så har vi ”balladen”: Bilen kommer til køre ude på det bløde ”fortov” – og det bliver kørt i smadder. ”Så få det nu fixet!” Det er billigere at forebygge end at reparere. Til jer, der har planter i skel mod vejen – husk lige at beplantningen ikke må komme vejen nærmere end 2 m – så der skal holdes tæt klippet. Ligeledes med stierne – de skal også holdes fri – egen beplantning klippes ind.

Til orientering kan jeg lige oplyse om, at en brandbil kræver fri passage i 2,5 m bredde i indkørslen - så der er måske nogle, der skal ud med målebåndet…..

Vi får store udfordringer fremover med vores veje – i og med at det er blevet tilladt at bo i sit sommerhus efter kun 1 års ejerskab. Vejene er ikke bygget til al for meget vinterkørsel.

Jeg har været ved at kigge gamle formandsberetninger igennem og er faldet over 2006-udgaven. Der var der et afsnit om hegn i området byggende på Bestemmelser for sommerhusområdet i Sdr. Nissum Kommune (tinglyst 18/3 1968) -§ 9. Der står faktisk, at plankeværker og forskellige former for malede hegn, plasticbehandlede trådhegn o.l. ikke må opstilles. Der er ikke sket ændringer, så det vil jeg lige minde om. Der er en del salg på sommerhusområdet nu, så jeg vil råde nye husejere til at sætte sig godt ind i bestemmelserne for vores dejlige område. Det er jo ikke det vilde vesten – trods alt.

Så er der kvas i skel – det er ikke tilladt af hensyn til brandfaren jfr. §9 i vedtægterne. Disse vedtægter har jeg en kopi med af – hvis der er nogle, der mangler.

Der er nogle, der finder vores chikaner for skarpe. Jeg har en meget lav Peugeot 206 – og den kan fint komme over – så kan de fleste andre osse. Der er så nogle, der tager turen indenom på græsset. Det må være turister!!

Og – som nogen nok har opdaget – så er Holstebro Kommunen blevet ”airborn” – de har fotograferet hele området fra luften med en drone. Så igen – tjek nu regler og deklarationer for området, INDEN I går i gang med byggeri o.l. (8 m fra midt vej til færdig bygning).

Vi har behandlet nogle henvendelser fra husejere – vi har forsøgt at hjælpe efter bedste evne, men vi er jo heldigvis ikke nogen politi-myndighed, så det er blevet til et par henstillinger, som vi er overbeviste om nok skal blive fulgt.

Ellers er der kun til sidst at takke for det fine fremmøde og tak til mine kolleger i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse!

 

Anette Lak Rasmussen