Beretning - Legepladsen 2015

 

Legepladsen Helmklink

 

Beretning 2015

 

Resultatopgørelsen 2015 ser rigtig godt ud.

 

Jeg har gennemgået legepladsen og fundet følgende mangler:

Der skal efterfyldes med faldsand og stenmel. Overliggeren ved den store gynge er noget rådden

og skal skiftes ud. Et par stolper ved rutsjebanen har det heller ikke for godt ved jordoverfladen.

Der skal males lidt hist og pist. og sprøjtes for ukrudt langs kanterne, så græsset ikke breder sig

ind i faldsandet

Ovennævnte reparationer vil beløbe sig til ca. 6.000 kr.

 

Else og Verner har endvidere foreslået, at vi skal montere en klatrevæg ved rutsjebanen. Det har jeg drøftet med Kai Bech A/S (legepladsinspektøren), som finder rutsjebanestativet velegnet for montering af en klatrevæg. Jeg synes også at ideen er god. Klatrevæggen vil koste 4000 kr.

 

D.v.s. at de samlede udgifter vil svare til kontingentindbetalingen, således at den likvide beholdning stort set vil være uændret, - forudsat uændret kontingent.

Den likvide beholdning vil fortsat ligge under maksimumbeløbet, som iflg. vedtægtens bestemmelser er to års kontingent (20.400 kr.)

 

Dermed indstiller Legepladsudvalget resultatopgørelse og beretning 2015 samt et uændret kontingent ti! generalforsamlingernes godkendelse.

 

På Legepladsudvalgets vegne

Gunnar Juul Sørensen