Beretning - Legepladsen 2014

Legepladsen Helmklink.

i

Beretning 2014

 

På sidste års generalforsamlinger blev vedtaget at anskaffe et kolbøttestativ. For at overholde de sikkerhedsmæssige krav skulle der foretages en udgravning under stativerne og efterfyldes med 20 cm. faldsand. Det var planen at købe kolbøttestativet fiks og færdig, men med nogle donationer og en del håndkraft klarede vi det selv og sparede godt 4.000 kr.

Ellers må vi sige, at legepladsen er meget eftertragtet. Den er om sommeren det store hit, men selv i vinterperioden ser man ofte børn taget en rask tur i gynger og karruseller. Det er også udvalgets opfattelse, at legepladsen nu har en god og tilstrækkelig standard, og det er betryggende, at alle sikkerhedsmæssige forhold er opfyldt.

Der har ikke i årets løb været udskiftninger i Legepladsudvalgets sammensætning, som

fortsat består af:

For Helmklink Havn: Else Sig.

For Helmklit Grundejerforening: Gunnar Juul Sørensen.

For Hagevej Grundejerforening: Niels Jørgen Skytte.

For Skindbjergvejs Grundejerforening: Per Jensen.

Børnekarrusellen havarerede sidst på sommeren, formentlig på grund af overbelastning. Den er selvfølgelig kun beregnet til børn, men det ses ofte, at de voksne ikke kan dy sig for at tage en runde i den. Men nu har Niels Jørgen forstærket svejsningerne, så nu skal den nok holde.

Og så har Martin Knudsen i årets løb hjulpet med maling og slået græs (Havnen stiller plæneklipper til rådighed), - tak for det.

Et foreløbigt eftersyn har ikke afsløret større mangler. Der bliver i år tale om lidt pletmaling, udskiftning af lidt træværk og efter fyldning af stenmel og faldsand. De samlede udgifter forventes ikke at overstige kontingentindtægterne, så vi kan fastholde en aktivbeholdning på ca. 10.000 kr., hvilket ligger inden for rammerne i vedtægten. På den baggrund indstiller Legepladsudvalget til generalforsamlingernes godkendelse et uændret kontingent for 2015 på 20 kr. pr. medlem.

Set. Hans arrangement bliver afholdt som sædvanligt med samme aktører og priser. Også det traditionsrige harmonikatræf sørger Else og Jan for. Som det ses af regnskabet gav dette træf sidste år en overskud på godt 2.500 kr., - rigtig flo

t.

På Legepladsudvalgets vegne

Gunnar Juul Sørensen