Regnskab 2010-2011RESULTATOPGØRELSE   1.4.2010 - 31.3.2011
       
  2009/2010 2010/2011

Bilagsnr   

INDTÆGTER      
       
KONTINGENTER 87.000,00 87.000,00

     26

BANKRENTER 737,06 602,05      1,16,21,25,31
HAGEVEJ GRUNDEJERF. 4.185,00 0,00  
SKINDBJERGVEJ GRUNDEJERF. 615,00 0,00  
ØL OG VAND RETUR VEJDAG   245,50  
       
I ALT 92.537,06 87.847,55  
       
UDGIFTER      
       
GEBYR KOMMUNEN 3.860,00 3.860,00      26
VEDERLAG/FORMAND 500,00 500,00      28
BESTYRELSESMØDER 450,00 750,00      2,18,20,22,27
KONTORHOLD 98,45 247,63      3,4,6
GENERALFORSAMLING 3.815,00 4.513,00      14,15
VEDLIGEHOLD VEJ M.M. 22.987,50 25.531,25      13,17,23,24,
VEJBUMP 0,00 22.500,00      13
VEDLIGEHOLD FRIAREALER 500,00 1.500,00      29
LEGEPLADS/HAVNEN 1.000,00 1.000,00      30
VEJDAG 1.637,25 2.101,40      8,9,10,11,12
FLYTNING AF FLIS 6.400,00 0,00  
SKELETABLERING STI MOD SYD 4.188,88 0,00  
KØRSELSGODTGØRELSE   776,08      19
BORDBÆNKSÆT   1.298,10      5
VINGAVE T. TINA   125,00      7
       
I ALT 45.437,08 64.702,46  
       
OVERSKUD/UNDERSKUD 47.099,98 23.145,09  
       
       

 

 BALANCE PR. 31.03.2011

 

AKTIVER

BANKKONTO:  2113582                                                           145.192,54

PASSIVER

SALDO PR. 31.03.2010                                     122.047,45

ÅRETS OVERSKUD                                             23.145,09       145.192,54

 

  HORSENS, DEN 4/5 2011

  KASSERER HOLGER ANDERSEN

  REVISIONSPÅTEGNING:

  FORANSTÅENDE REGNSKAB HAR VI REVIDERET. VI HAR KONTROLLERET

  BEHOLDNINGENS TILSTEDEVÆRELSE.

   HOLSTEBRO, DEN 11/05 2011

   Bilagskontrollant  Inge-Lise Pedersen

   ODENSE, DEN 9/5 2011

   Bilagskontrollant Svend Dam - Christensen